skip to Main Content

On the board

Vila On the Board je potpuno nova luksuzna vila koja se nalazi na 160 m od mora u starom delu mesta Sarti. Izgrađena je za sezonu 2018. U ponudi su studiji u za dve do tri osobe i mezonete za četiri i pet osoba. Svi su u prizemlju i imaju SAT TV plazma televizore 42″ u svakoj spavaćoj sobi, klima uređaj u svakoj spavaćoj sobi čije je korišćenje uključeno u cenu kao i signal za besplatan bežični internet.

CENOVNIK – [page_title] – LETO 2019
Period Tip smeštaja Max broj

osoba

10.05-

20.05

20.05-

30.05

30.05-

09.06

09.06-

19.06

19.06-

29.06

29.06-

09.07

09.07-

19.07

19.07-

29.07

29.07-

08.08

08.08-

18.08

18.08-

28.08

28.08-

06.09

06.09-

15.09

15.09-

24.09

24.09-

03.10

broj noćenja     10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 9 noći 9 noći 9 noći 9 noći
On the board 1/2 studio 2 108*/198 138*/248 158*/298 238*/398 288*/498 338*/598 388*/698 438*/798 438*/798 438*/798 388*/698 298*/548 258*/448 188*/298 118*/228
On the board 1/2+1 studio 3 98*/228 128*/298 138*/348 188*/448 218*/548 268*/698 298*/798 338*/898 338*/898 338*/898 298*/798 238*/598 198*/498 158*/348 108*/268
On the board 1/3 mezoneta 3 108*/248 138*/348 148*/398 198*/498 218*/548 168*/398 128*/298
On the board 1/4 mezoneta 4 98*/278 118*/368 128*/418 178*/548 238*/798 268*/898 288*/998 318*/1098 318*/1098 318*/1098 288*/988 218*/698 188*/598 148*/448 118*/328
On the board 1/4+1 mezoneta 5 88*/298 108*/398 118*/448 158*/598 198*/848 238*/998 258*/1098 278*/1198 278*/1198 278*/1198 258*/1088 188*/748 168*/648 138*/498 98*/348

Cena sa „zvezdicom“ * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.

Prikazani tlocrti predstavljaju okviran izgled smeštajne jedinice, raspored prostorija i tipova ležaja i u 80% slučajeva odgovaraju stvarnom stanju u određenom smeštaju. Postoje slučajevi kada postoje pojedine smeštajne jedinice koje zbog svoje pozicije u samom objektu i drugih tehničkih razloga odstupaju od navedenih tlocrta.

Uslovi i nain plaanja apartmanskog smetaja
Rezervacija se smatra konanom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranmana.
Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranmana potrebno je uplatiti do mesec dana pre puta.

Dinamika plaanja
1. UPLATA U CELOSTI prilikom rezervacije.
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obraunavaju u EUR-ima a naplauju u dinarskoj protivvrednosti na dan dospea rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.
? EKOVIMA na do 12 MESENIH RATA BEZ UVEANJA, s tim da poslednja rata dospeva najkasnije
15. decembra. Iznos pojedinane rate bi bio obraunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u keu ili ekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan donoenja ili dospea rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskori?enog aranmana, neophodno je deponovanje ekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.? preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESENIH RATA BEZ KAMATE s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15. decembra. Rata se obraunava u eurima, a stvarna naplata se vri u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina i Maestro.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje odreuje banka na dan sklapanja ugovora.

Najam studija/apartmana
Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noi i maksimalan broj osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i bez sopstvenog leaja moe boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a mladje od 12 godina moe boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kue u kojima boravak vie od maksimalnog broja osoba nije mogu ni uz doplatu. Pored takvih kua, ovo nije mogue ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima, 1/5+1 duplexima.

Paket aranmani
Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranmana i izraena je po osobi. Ukljuuje smetaj u izabranoj kui u odredjenom tipu smetaja i autobuski prevoz. Cena paket aranmana je ista iz svih mesta garantovanog polaska autobuskog prevoza na Sitoniju, osim za polaske iz Nia gde se cena umanjuje najmanje 10 eur-a po osobi, a u zavisnosti od naina plaanja.

Spajanje smena
Gosti koji koriste autobuski prevoz i spajaju dve smene plaaju cenu paket aranmana za jednu smenu i cenu najma smetaja za narednu smenu boravka. Gosti koji koriste sopstveni prevoz plaaju zbir cena za obe smene, s tim to im se odobrava popust u visini od 8%. (Ovaj popust se ne moe sabirati sa ostalim popustima, ve se odobrava samo u sluaju da ga putnici nisu ostvarili uplatom u celosti.) Popust ne vai u kuama koje nisu na popustu. Smene sa nestandardnim trajanjem ? 15 , 16, 17 ili 18 noenja. Za ogranieni deo kapaciteta je mogue tzv. seenje smena odnosno produenje boravka kori?enjem jedne cele smene i uvek iskljuivo polovine druge smene. Obraun takvog nestandardnog trajanja boravka vri se sabiranjem pune cene smene koja se koristi u punom trajanju i polovine cene smene u kojoj se koristi samo polovina standardnog broja noenja za tu smenu. Aranmani sa nestandardnim trajanjem su prvenstveno predvieni za goste sa sopstvenim prevozom i odobravaju se za najraniji poetak letovanja od 19.juna zakljuno sa najkasnijim zavretkom etovanja 30.avgusta. U sluaju da na datum poetka i zavretka aranmana nestandardnog trajanja agencija ima autobuski prevoz isti se doplauje po cenama iz tabele cena prevoza.

Sopstveni prevoz
Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji niti doplata niti dinarski deo aranmana. Gosti se po dolasku u letovalite javljaju predstavniku koji ih smeta u studije/apartmane.

Maksimalan broj osoba
Maksimalan broj osoba predstavlja broj osoba koji moe boraviti u odreenom tipu smetaja. Prilikom prijave se navode imena svih putnika koji e boraviti u odredjenom studiju ili apartmanu. Iako je cena izraena po studiju/apartmanu, ista je obraunata za tano odredjen broj osoba u odredjenom studiju/apartmanu.

Autobuski prevoz
Za prevoz se koriste udobni visokopodni i spratni luksuzni turistiki autobusi sa TV/VIDEO i klima ureajem. Po dolasku gostiju u letovalite, goste saekuju predstavnici koji gostima prevoze prtljag od autobusa do ispred kue. Transferi, do i od Novog Sada, do i od Beograda, odnosno do i od mesta prikljuenja autobusu na relaciji Subotica-Novi Sad-Beograd-Ni-Sitonija,mogu biti organizovani minibusom, kombijem ili putnikim automobilom, a u zavisnosti od broja putnika. Raspored sedenja u autobusu je odreen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju elju da odaberu sedite, to je mogue uz doplatu od 8 eur-a po osobi. Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan kori?enja apartmana. Mesto polaska autobusa iz Beograda je sa parkinga ispred Home centra kod Beogradskog sajma. Mesta polaska iz ostalih gradova su objavljena na internet stranici. U sluaju izmenjenjih okolnosti Organizator zadrava pravo promene mesta polaska o emu e putnici biti blagovremeno obaveteni. Polazak iz Beograda je u 19:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli.

Cenovnik za PREVOZ

AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA
CENE PREVOZA
Mesto polaska ODRASLI DECA do 12 god. Vreme polaska
SUBOTICA 80 65 15:30
BAKA TOPOLA 80 65 15:45
SOMBOR 80 65 15:30
KIKINDA 80 65 15:15
SENTA 80 65 15:00
ZRENJANIN 75 60 16:30
SR. MITROVICA 75 60 17:15
RUMA 75 60 17:30
VRAC 75 60 16:30
PANEVO 70 55 18:00
NOVI SAD 65 50 17:30
BEOGRAD 65 50 19:00
AAK 75 60 18:30
KRALJEVO 75 60 19:00
KRAGUJEVAC 70 55 20:00
KRUEVAC 70 55 20:50
NI 55 40 21:30
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika
Cena paket aranmana oznaenog sa * je ista bez obzira na mesto polaska, osim iz Nia gde se cena paket aranmana umanjuje za 10 eur-a po osobi
Nova usluga „eljeno sedite“ naplauje se i iznosi 8 eur-a po osobi

OBJANJENJE VRSTA SMETAJNIH JEDINICA:

? Studio je smetajna jedinica koja se sastoji od kupatila (tu/WC) i jedne prostorije u kojoj se nalazi naznaeni broj leaja i kuhinjski deo koji je opremljen reoom, friiderom i osnovnim posuem

? Apartman je smetajna jedinica koja se sastoji od kupatila (tu/WC), odvojene spavae sobe sa naznaenim brojem leaja i dnevne sobe sa naznaenim brojem leaja, u kojoj je kuhinjski deo opremljen reoom, friiderom i osnovnim posuem

? Dupleks apartman je smetajna jedinica koja ima kupatilo (tu/WC), dve spavae sobe sa naznaenim brojem leaja i zaseban kuhinjski deo koji je opremljen reoom, friiderom i osnovnim posuem

? Mezoneta je smetajna jedinica u dva nivoa koja se sastoji od kupatila, jedne ili dve spavae sobe sa naznaenim brojem leaja, dnevnog boravka u kojem se nalaze i kuhinjski deo i jedan ili dva leaja (sofa na razvlaenje). Drugi, vii nivo ili sprat je povezan stepenicama sa niim nivoom i esto ima nii, kosi plafon.

NAPOMENE U VEZI SMETAJA:

? U studio/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 14:00 asova (postoji mogunost ranijeg ulaska), a naputaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 asova.

? Putnici ulaze u oi?en i spremljen smetaj, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode rauna o higijeni. Smetajne jedinice nisu opremljene pekirima (osim gde je drugaije navedeno), toalet papirom i sredstvima za higijenu. U svim smetajnim jedinicama promena posteljine se vri jednom u toku boravka.

? Mere kreveta u Grkoj se razlikuju od naih standarda. Grki standard za normalan krevet je irine od 75 ? 90 cm, a za francuski krevet (za 2 osobe) irine od 120 ? 140 cm.

? U pojedinim smetajnim objektima trei i etvrti leaj mogu biti pomoni kreveti. Dimenzija i izlged pomonog leaja zavise od smetajnog objekta, moe biti fotelja, sofa na razvlaenje ili klasian krevet

? Opisi smetaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smetajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to iskljuivo zavisi od smetajnog objekta

? Dopunski sadraji smetajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogunost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadraja, jer iskljuivo zavise od smetajnih objekata (npr. sef, sauna, parking, TV, klima ureaj…)

?Fotografije objekata, zbog raznovrsnosti struktura, su izabrane nasumino i ne znae jednoobrazni izgled svake sobe, kupatila ili kuhinje

? Agencija ne moe garantovati kvalitet interneta grkih operatera

Smetaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turistike asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.

VANE NAPOMENE:

? Proveriti 2 dana pre putovanja tano vreme i mesto polaska autobusa

? Turistika agencija odreuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranmana predviene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vonje. Zaustavljanja su na usputnim stajalitima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloivosti kapaciteta stajalita. Sedita u autobusu su numerisana i zavise od vremena prijave za aranman. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedite (ne moe sedeti u krilu)

? Organizator putovanja ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenata (posrednika u prodaji aranmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija I na sajtu organizatora putovanja.

? Organizator putovanja zadrava pravo promene programa putovanja usled nepredvienih objektivnih okolnosti (npr. guva na granicama, guva u saobraaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvienog za obilazak…)

? Organizator putovanja zadrava pravo korekcije ugovorene cene pre poetka putovanja usled promene na monetarnom tritu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predvienim sluajevima

? Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaanja i Optim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom

? Putnici koji poseduju inostrani paso duni su sami da se informiu kod nadlenog konzulata o uslovima koji vae za odredinu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

? Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasoima, informiu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smetaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u sluaju da pogranine vlasti onemogue putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Graani sa prebivalitem na teritoriji Kosova, vizu su duni da pribave lino aplicirajui za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

? Uz ovaj program vae Opti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Molimo Vas da paljivo proitate Opte uslove putovanja

Napomene:

* Promena datuma putovanja, kao i promena smetaja, tretirae se kao otkaz putovanja.

* Trokovi promene ve potvdjenih rezevacija (zamena putnika, nain prevoza, mesto ulaska i slino) su?500 dinara po rezervaciji.

* Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smetajne jedinice, sediste u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogunost doplate.

* Na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion, transfer iz Novog Sada itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti.

* U objektima gde je naglaeno postojanje Wi Fi-a, Organizator putovanja ne moe garantovati kvalitet i brzinu protoka internet konekcije.

* U sluaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogunost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije.

* Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu u optini ili sudu.

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranmana):

? SUBOTICA – doplata 25? po osobi (povratna karta)

? LOZNICA, ABAC, NOVI SAD, ZRENJANIN ? doplata 15? po osobi (povratna karta)

? KRAGUJEVAC, KRUEVAC, PANEVO ? doplata 10? po osobi (povratna karta)

? Postoji mogunost polazaka iz drugih gradova, vie informacija na alteru agencije.

Cene
CENOVNIK – [page_title] – LETO 2019
Period Tip smeštaja Max broj

osoba

10.05-

20.05

20.05-

30.05

30.05-

09.06

09.06-

19.06

19.06-

29.06

29.06-

09.07

09.07-

19.07

19.07-

29.07

29.07-

08.08

08.08-

18.08

18.08-

28.08

28.08-

06.09

06.09-

15.09

15.09-

24.09

24.09-

03.10

broj noćenja     10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 10 noći 9 noći 9 noći 9 noći 9 noći
On the board 1/2 studio 2 108*/198 138*/248 158*/298 238*/398 288*/498 338*/598 388*/698 438*/798 438*/798 438*/798 388*/698 298*/548 258*/448 188*/298 118*/228
On the board 1/2+1 studio 3 98*/228 128*/298 138*/348 188*/448 218*/548 268*/698 298*/798 338*/898 338*/898 338*/898 298*/798 238*/598 198*/498 158*/348 108*/268
On the board 1/3 mezoneta 3 108*/248 138*/348 148*/398 198*/498 218*/548 168*/398 128*/298
On the board 1/4 mezoneta 4 98*/278 118*/368 128*/418 178*/548 238*/798 268*/898 288*/998 318*/1098 318*/1098 318*/1098 288*/988 218*/698 188*/598 148*/448 118*/328
On the board 1/4+1 mezoneta 5 88*/298 108*/398 118*/448 158*/598 198*/848 238*/998 258*/1098 278*/1198 278*/1198 278*/1198 258*/1088 188*/748 168*/648 138*/498 98*/348

Cena sa „zvezdicom“ * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.

Prikazani tlocrti predstavljaju okviran izgled smeštajne jedinice, raspored prostorija i tipova ležaja i u 80% slučajeva odgovaraju stvarnom stanju u određenom smeštaju. Postoje slučajevi kada postoje pojedine smeštajne jedinice koje zbog svoje pozicije u samom objektu i drugih tehničkih razloga odstupaju od navedenih tlocrta.

Uslovi i programi

Uslovi i nain plaanja apartmanskog smetaja
Rezervacija se smatra konanom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranmana.
Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranmana potrebno je uplatiti do mesec dana pre puta.

Dinamika plaanja
1. UPLATA U CELOSTI prilikom rezervacije.
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obraunavaju u EUR-ima a naplauju u dinarskoj protivvrednosti na dan dospea rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.
? EKOVIMA na do 12 MESENIH RATA BEZ UVEANJA, s tim da poslednja rata dospeva najkasnije
15. decembra. Iznos pojedinane rate bi bio obraunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u keu ili ekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan donoenja ili dospea rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskori?enog aranmana, neophodno je deponovanje ekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.? preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESENIH RATA BEZ KAMATE s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15. decembra. Rata se obraunava u eurima, a stvarna naplata se vri u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina i Maestro.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje odreuje banka na dan sklapanja ugovora.

Najam studija/apartmana
Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noi i maksimalan broj osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i bez sopstvenog leaja moe boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a mladje od 12 godina moe boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kue u kojima boravak vie od maksimalnog broja osoba nije mogu ni uz doplatu. Pored takvih kua, ovo nije mogue ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima, 1/5+1 duplexima.

Paket aranmani
Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranmana i izraena je po osobi. Ukljuuje smetaj u izabranoj kui u odredjenom tipu smetaja i autobuski prevoz. Cena paket aranmana je ista iz svih mesta garantovanog polaska autobuskog prevoza na Sitoniju, osim za polaske iz Nia gde se cena umanjuje najmanje 10 eur-a po osobi, a u zavisnosti od naina plaanja.

Spajanje smena
Gosti koji koriste autobuski prevoz i spajaju dve smene plaaju cenu paket aranmana za jednu smenu i cenu najma smetaja za narednu smenu boravka. Gosti koji koriste sopstveni prevoz plaaju zbir cena za obe smene, s tim to im se odobrava popust u visini od 8%. (Ovaj popust se ne moe sabirati sa ostalim popustima, ve se odobrava samo u sluaju da ga putnici nisu ostvarili uplatom u celosti.) Popust ne vai u kuama koje nisu na popustu. Smene sa nestandardnim trajanjem ? 15 , 16, 17 ili 18 noenja. Za ogranieni deo kapaciteta je mogue tzv. seenje smena odnosno produenje boravka kori?enjem jedne cele smene i uvek iskljuivo polovine druge smene. Obraun takvog nestandardnog trajanja boravka vri se sabiranjem pune cene smene koja se koristi u punom trajanju i polovine cene smene u kojoj se koristi samo polovina standardnog broja noenja za tu smenu. Aranmani sa nestandardnim trajanjem su prvenstveno predvieni za goste sa sopstvenim prevozom i odobravaju se za najraniji poetak letovanja od 19.juna zakljuno sa najkasnijim zavretkom etovanja 30.avgusta. U sluaju da na datum poetka i zavretka aranmana nestandardnog trajanja agencija ima autobuski prevoz isti se doplauje po cenama iz tabele cena prevoza.

Sopstveni prevoz
Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji niti doplata niti dinarski deo aranmana. Gosti se po dolasku u letovalite javljaju predstavniku koji ih smeta u studije/apartmane.

Maksimalan broj osoba
Maksimalan broj osoba predstavlja broj osoba koji moe boraviti u odreenom tipu smetaja. Prilikom prijave se navode imena svih putnika koji e boraviti u odredjenom studiju ili apartmanu. Iako je cena izraena po studiju/apartmanu, ista je obraunata za tano odredjen broj osoba u odredjenom studiju/apartmanu.

Autobuski prevoz
Za prevoz se koriste udobni visokopodni i spratni luksuzni turistiki autobusi sa TV/VIDEO i klima ureajem. Po dolasku gostiju u letovalite, goste saekuju predstavnici koji gostima prevoze prtljag od autobusa do ispred kue. Transferi, do i od Novog Sada, do i od Beograda, odnosno do i od mesta prikljuenja autobusu na relaciji Subotica-Novi Sad-Beograd-Ni-Sitonija,mogu biti organizovani minibusom, kombijem ili putnikim automobilom, a u zavisnosti od broja putnika. Raspored sedenja u autobusu je odreen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju elju da odaberu sedite, to je mogue uz doplatu od 8 eur-a po osobi. Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan kori?enja apartmana. Mesto polaska autobusa iz Beograda je sa parkinga ispred Home centra kod Beogradskog sajma. Mesta polaska iz ostalih gradova su objavljena na internet stranici. U sluaju izmenjenjih okolnosti Organizator zadrava pravo promene mesta polaska o emu e putnici biti blagovremeno obaveteni. Polazak iz Beograda je u 19:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli.

Prevoz

Cenovnik za PREVOZ

AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA
CENE PREVOZA
Mesto polaska ODRASLI DECA do 12 god. Vreme polaska
SUBOTICA 80 65 15:30
BAKA TOPOLA 80 65 15:45
SOMBOR 80 65 15:30
KIKINDA 80 65 15:15
SENTA 80 65 15:00
ZRENJANIN 75 60 16:30
SR. MITROVICA 75 60 17:15
RUMA 75 60 17:30
VRAC 75 60 16:30
PANEVO 70 55 18:00
NOVI SAD 65 50 17:30
BEOGRAD 65 50 19:00
AAK 75 60 18:30
KRALJEVO 75 60 19:00
KRAGUJEVAC 70 55 20:00
KRUEVAC 70 55 20:50
NI 55 40 21:30
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika
Cena paket aranmana oznaenog sa * je ista bez obzira na mesto polaska, osim iz Nia gde se cena paket aranmana umanjuje za 10 eur-a po osobi
Nova usluga „eljeno sedite“ naplauje se i iznosi 8 eur-a po osobi
Napomene

OBJANJENJE VRSTA SMETAJNIH JEDINICA:

? Studio je smetajna jedinica koja se sastoji od kupatila (tu/WC) i jedne prostorije u kojoj se nalazi naznaeni broj leaja i kuhinjski deo koji je opremljen reoom, friiderom i osnovnim posuem

? Apartman je smetajna jedinica koja se sastoji od kupatila (tu/WC), odvojene spavae sobe sa naznaenim brojem leaja i dnevne sobe sa naznaenim brojem leaja, u kojoj je kuhinjski deo opremljen reoom, friiderom i osnovnim posuem

? Dupleks apartman je smetajna jedinica koja ima kupatilo (tu/WC), dve spavae sobe sa naznaenim brojem leaja i zaseban kuhinjski deo koji je opremljen reoom, friiderom i osnovnim posuem

? Mezoneta je smetajna jedinica u dva nivoa koja se sastoji od kupatila, jedne ili dve spavae sobe sa naznaenim brojem leaja, dnevnog boravka u kojem se nalaze i kuhinjski deo i jedan ili dva leaja (sofa na razvlaenje). Drugi, vii nivo ili sprat je povezan stepenicama sa niim nivoom i esto ima nii, kosi plafon.

NAPOMENE U VEZI SMETAJA:

? U studio/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 14:00 asova (postoji mogunost ranijeg ulaska), a naputaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 asova.

? Putnici ulaze u oi?en i spremljen smetaj, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode rauna o higijeni. Smetajne jedinice nisu opremljene pekirima (osim gde je drugaije navedeno), toalet papirom i sredstvima za higijenu. U svim smetajnim jedinicama promena posteljine se vri jednom u toku boravka.

? Mere kreveta u Grkoj se razlikuju od naih standarda. Grki standard za normalan krevet je irine od 75 ? 90 cm, a za francuski krevet (za 2 osobe) irine od 120 ? 140 cm.

? U pojedinim smetajnim objektima trei i etvrti leaj mogu biti pomoni kreveti. Dimenzija i izlged pomonog leaja zavise od smetajnog objekta, moe biti fotelja, sofa na razvlaenje ili klasian krevet

? Opisi smetaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smetajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to iskljuivo zavisi od smetajnog objekta

? Dopunski sadraji smetajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogunost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadraja, jer iskljuivo zavise od smetajnih objekata (npr. sef, sauna, parking, TV, klima ureaj…)

?Fotografije objekata, zbog raznovrsnosti struktura, su izabrane nasumino i ne znae jednoobrazni izgled svake sobe, kupatila ili kuhinje

? Agencija ne moe garantovati kvalitet interneta grkih operatera

Smetaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turistike asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.

VANE NAPOMENE:

? Proveriti 2 dana pre putovanja tano vreme i mesto polaska autobusa

? Turistika agencija odreuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranmana predviene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vonje. Zaustavljanja su na usputnim stajalitima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloivosti kapaciteta stajalita. Sedita u autobusu su numerisana i zavise od vremena prijave za aranman. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedite (ne moe sedeti u krilu)

? Organizator putovanja ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenata (posrednika u prodaji aranmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija I na sajtu organizatora putovanja.

? Organizator putovanja zadrava pravo promene programa putovanja usled nepredvienih objektivnih okolnosti (npr. guva na granicama, guva u saobraaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvienog za obilazak…)

? Organizator putovanja zadrava pravo korekcije ugovorene cene pre poetka putovanja usled promene na monetarnom tritu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predvienim sluajevima

? Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaanja i Optim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom

? Putnici koji poseduju inostrani paso duni su sami da se informiu kod nadlenog konzulata o uslovima koji vae za odredinu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

? Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasoima, informiu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smetaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u sluaju da pogranine vlasti onemogue putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Graani sa prebivalitem na teritoriji Kosova, vizu su duni da pribave lino aplicirajui za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

? Uz ovaj program vae Opti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Molimo Vas da paljivo proitate Opte uslove putovanja

Napomene:

* Promena datuma putovanja, kao i promena smetaja, tretirae se kao otkaz putovanja.

* Trokovi promene ve potvdjenih rezevacija (zamena putnika, nain prevoza, mesto ulaska i slino) su?500 dinara po rezervaciji.

* Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smetajne jedinice, sediste u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogunost doplate.

* Na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion, transfer iz Novog Sada itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti.

* U objektima gde je naglaeno postojanje Wi Fi-a, Organizator putovanja ne moe garantovati kvalitet i brzinu protoka internet konekcije.

* U sluaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogunost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije.

* Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu u optini ili sudu.

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranmana):

? SUBOTICA – doplata 25? po osobi (povratna karta)

? LOZNICA, ABAC, NOVI SAD, ZRENJANIN ? doplata 15? po osobi (povratna karta)

? KRAGUJEVAC, KRUEVAC, PANEVO ? doplata 10? po osobi (povratna karta)

? Postoji mogunost polazaka iz drugih gradova, vie informacija na alteru agencije.

Google mapa
Back To Top