skip to Main Content

Hotel app Ifigenija

Hotel app Ifigenija nalazi se u mestu Leptokarija, na samo 50 metara od mora. Hotel Ifigenija je poseduje prostrane, izuzetno dobro i ukusno opremljene sobe. U sklopu hotela nalazi se prelepa bašta na koju gotovo sve sobe u hotelu imaju pogled. Hotelski servis, dnevno čišćenje soba, promena posteljine i peškira na 5 (pet) dana. Mogućnost doplate za doručak u hotelu.

Hotel sadrži  recepciju, lift, bar, restoran za doručak, kafeterija. Besplatan wi-fi u celom hotelu.

SADRŽAJ 1/3 STUDIJA: Dva standardna ležaja, TV plazma, klima uređaj, peškiri, kupatilo (fen), terasa. Mala čajna kuhinja (frižider, rešo sa dve ringle na struju, aspirator).

SADRŽAJ 1/3 APARTMANA: Dva standardna ležaja u sobi za spavanje, u drugoj sobi jedna sofa za treću osobu (ili dvoje dece), TV plazma, klima uređaj, peš¡kiri, kupatilo (fen), terasa. Mala čajna kuhinja (frižider, rešo sa dve ringle na struju, aspirator).

NAPOMENA: SVE SMEŠTAJNE JEDINICE U HOTELU SADRŽE ČAJNU KUHINJU PREDVIĐENU ZA PRIPREMU TOPLIH NAPITAKA, SUPE I HRANE ZA BEBE. KUVANJE NIJE DOZVOLJENO. U SOBAMA NIJE DOZVOLJENO PUŠENJE.

USKORO

REZERVACIJE:

Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način plaćanja. Započeti način plaćanje ne može se menjati naknadno.


NAČIN PLAĆANJA:

Cene su izražene u evrima a plaćanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu BANCA INTESA AD. BEOGRAD na dan uplate, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34.
Avans  40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.
Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak odloženo, u jednakim mesečnim ratama (sa datumima 10. i 25. u mesecu) do 10.11.2017. god. deponovanjem čekova građana uz uvećanje ostatka aranžmana od 1% mesečno.
Potrošačkim kreditom, po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.

U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena na neplaćeni deo aranžmana. Za uplaćeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena.

 

Cenovnik za PREVOZ

CENE PREVOZA ZA PARALIJU, LEPTOKARIJU I NEI PORI

Cena prevoza za oba pravca

Za polazak iz Beograda (sa usputnim stanicama do Niša) za odrasle 55€, za decu do 12 godina 45€.
Za polazak iz Niša (sa usputnim stanicama do Bujanovca) za odrasle 45€, za decu do 12 godina 35€.
Doplata za transfer iz Novog Sada u oba pravca za odrasle 20€, za decu do 12 godina 15€.

Cena prevoza u jednom pravcu

Za polazak iz Beograda (sa usputnim stanicama do Niša) za odrasle 40€ i 30€ za decu do 12 god.
Za polazak iz Niša (sa usputnim stanicama do Bujanovca) za odrasle 35€ i 25€ za decu do 12 god.

Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, audio i video oprema).
Polazak iz Beograda dan uoči smene u 18:30 h, sa parkinga u bloku 42, ul. Antifašističke borbe br. 2, preko puta OTC-a.
Transfer iz Novog Sada, polazak sa parkinga železničke stanice kod stare lokomotive.
Polazak iz Niša dan uoči smene sa parkinga kod Tempa u 21:30 h.
Polazak iz Leskovca dan uoči smene u 22:15 h, sa parkinga železničke stanice.

Povratak iz Nei Porija poslednjeg dana boravka u 14:00 sati, po lokalnom vremenu, ispred vile ,,Chloros“.
Povratak iz Leptokarije poslednjeg dana boravka u 14:30 sati, po lokalnom vremenu, ispred app htl ,,Dafni Plus“.
Povratak iz Paralije poslednjeg dana boravka u 15:30 sati, po lokalnom vremenu, ispred hotela app „Fedra“, za goste htl app „Fedra“ i vile ,,Ziskos“.

 

NAPOMENA ZA SMENE OZNAČENE ZVEZDICOM (*)

* CENE OZNAČENE ZVEZDICOM (*) SU PO OSOBI I SADRŽE SMEŠTAJ I PREVOZ IZ NIŠA.

* DOPLATA ZA PREVOZ IZ BEOGRADA 10 eur.

* UMANJENJE ZA GOSTE KOJI NE KORISTE PREVOZ JE 20 eur.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1-2 DAN: Polazak sa ugovorenog odredišta dan ranije u odnosu na datume iz tabele, prema dogovorenoj satnici. Dolazak u Neos Marmaras u

prepodnevnim satima. Smeštaj u ugovorene smestajne jedinice od 14:00h. Noćenje.

3-10 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. Noćenje. /USLUGA PREMA PROGRAMU/

11-12 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak po dogovorenoj satnici. Dolazak u mesto

polaska u ranim jutarnjim satima.

 

ARANŽMAN OBUHVATA: Najam studija za 10 nodenja/11 dana, troškove organizacije i usluge predstavnika agencije.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Autobuski prevoz, međunarodno zdravstveno osiguranje i individualne troškove.

 

POPUSTI I DOPLATE ZA DECU U STUDIIMA / APARTMANIMA:

-Jedno dete do 6 godina u zajedničkom ležaju – besplatno.

-U 1/3 studiju mogu boraviti najviše tri odrasle osobe i jedno dete do 6 godina. Dete od 6-12 god. kao četvrta osoba plada 8 eura dnevno i ima pomodni ležaj.

-U 1/4 apartmanu mogu boraviti najviše četiri odrasle osobe i jedno dete do 6 godina. Dete od 6-12 god. kao peta osoba plada 8 eura dnevno i

ima pomodni ležaj.

 

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobradaju, štrajkovi i slično).

 

NAPOMENA ZA PUTNE ISPRAVE:

-Organizator putovanja nije ovlašden  i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju ne

ispravnosti i ne dobijanja individualne vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od aranžmana, te podleže troškovima otkaza prema

Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

MOLIMO PROVERITE VAŽNOST VAŠIH PUTNIH ISPRAVA, NAROČITO DEČJE PASOŠE! ZA ULAZ U ZEMLJE EU POTREBNO JE DA PUTNA ISPRAVA VAŽI 90 DANA NAKON POVRATKA SA PUTOVANJA.

 

PREVOZ:

Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, audio i video oprema).

Polazak iz Beograda dan uoči smene u 20:00h, sa parkinga u bloku 42 ul. Antifašističke borbe br.2., preko puta OTC-a.

Transfer iz Novog Sada, polazak sa parkinga Železničke stanice kod stare lokomotive.

Polazak iz Niša dan uoči smene sa parkinga hipermarketa kod Tempa u 23:00h. Polazak iz Leskovca dan uoči smene u 23:45h, sa parkinga kod Železničke stanice. Povratak iz Neos Marmarasa poslednjeg dana boravka u 18:00h sa parkinga.

PUTNICI SU U OBAVEZI DA 2 DANA RANIJE PROVERE TAČNO VREME I MESTO POLASKA I POVRATKA, KAO I DA NA DOGOVORENO MESTO

POLASKA BUDU 15 MIN PRE UGOVORENOG VREMENA.

 

CENA PREVOZA:

-Cena prevoza u oba pravca za polazak iz Beograda (sa usputnim stanicama do Niša) za odrasle 60€, za decu do 12 godina 50€, u jednom

pravcu 40€ za odrasle i 30€ za decu do 12 god. Doplata za transfer iz Novog Sada u oba pravca za odrasle 20€, za decu do 12 godina 15€.

-Doplata za transfer iz Novog Sada u oba pravca za odrasle 20€, za decu do 12 godina 15€.

-Cena prevoza u oba pravca za polazak iz Niša (sa usputnim stanicama do Bujanovca) za odrasle 50€, za decu do 12 godina 40€, u jednom

pravcu 35€ za odrasle i 25€ za decu do 12 god.

-Deca do 2 godine – besplatno, ako ne koriste sedište.

-Za spojene smene doplata za prevoz iznosi 50%.

-Pladanje isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

UPLATA 15 DANA PRE POLASKA.

 

NAPOMENA U VEZI PREVOZA:

-Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima

isti datum i mesto putovanja.

-Marš-ruta prevoza i transfera, mesta polazaka, pauza i vrsta vozila je isključivo u nadležnosti organizatora putovanja.

-Marš-ruta ne mora biti najkradim putem – direktno.-U slučaju manjeg broja od 8 putnika, organizuje se transfer do predviđenog mesta polaska. Način prevoza i transfera ne mogu biti predmet naknadnog prigovora i žalbe. Vremena (tj. vremenske razlike u odnosu na vreme polaska iz Leskovca) su okvirna i zavise od predviđenih pauza i usputnih stajanja u toku putovanja.

TOKOM SEZONE, MOGUDA JE PROMENA MESTA I VREMENA POLASKA.

NAPO M E NA U  VEZ I  M E ĐUNARO DNO G ZDRAV STVE NO G O SIGU R ANJA:

-Za putnike koji imanju važedi (crveni) biometrijski pasoš, putno osiguranje nije obavezno, ali se preporučuje. Troškovi pregl eda i lečenja u inostranstvu su izuzetno visoki. Na osnovu iskustva putnika iz zemalja okruženja, postoji mogudnost da granične službe tranzitnih i odredišnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici i nalože da se osiguranje kupi na licu mesta po znatno višim cenama nego u Srbiji.

-Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili

zadrže na granici radi kupovine polise.

 

REZERVACIJE:

Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način pladanja.

Započeti način pladanje ne može se menjati naknadno.

 

 NAČ IN PL AD A NJA:

-Cene su izražene u evrima a pladanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu BANCA INTESA AD. BEOGRAD na dan uplate, u skladu sa

Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34.

-Avans 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.

-Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak odloženo, u jednakim mesečnim ratama (sa datumima 10. i 25. u mesecu) do 10.11.2017. god.

deponovanjem čekova građana uz uvedanje ostatka aranžmana od 1% mesečno.

-Potrošačkim kreditom, po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.

-U slučaju poremedaja  na tržištu roba i usluga organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena na nepladeni deo aranžmana. Za

upladeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena.

 

 NAPO M E NA U  VEZ I  SM E ŠTAJNIH  J E DINIC A:

-Početak korišdenja studija – apartmana od 14:00h na dan dolaska a napuštanje studija – apartmana zadnjeg dana boravka u 09:00j. Higijenu u

studijima – apartmanima gosti sami održavaju. Eventualne neispravnosti i nedostatke u studijima – apartmanima prijaviti odmah predstavniku agencije.

 

NAPOMENA U VEZI PREDSTAVNIKA AGENCIJE:

-Prvog dana boravka predstavnik agencije na info-sastanaku daje sve potrebne informacije, koje gostima mogu koristiti za vreme boravka ili za slučaj eventualne pomodi  i mogudih fakultativnih izleta. Predstavnik agencije je obavezan da dočeka, isprati putnike i obilazi goste prema rasporedu ali to ne podrazmeva celodnevno i svakodnevno prisustvo.

-Molimo goste da u slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kakvog drugog problema, obaveste predstavnika agencije na info -sastanku prvog

dana boravka. Reklamacije i primedbe za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku nede biti uvažene.

-U slučaju bilo koje incidentne situacije (krađe, tuče, saobradajne nezgode…) molimo goste da se direktno obrate nadležnim o rganima zemlje u

kojoj su na odmoru. U ovim i sličnim situacijama predstavnik agencije je ovlašden samo da posreduje između gosta i nadležnog organa.

-Na vaučeru i na oglasnoj tabli u vili i u hotelu upisano je ime i kontakt telefon predstavnika agencije.

 

NAPOMENA O GARANCIJAMA PUTOVANJA:

U  skladu  sa  odredbama Zakona  o  turizmu,  Organizator  ima  garanciju  putovanja  u  visini  300.000  eur  kojom  se  za slučaj  insolventnosti

organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja  putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimično ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja  po  ugovoru  o  garanciji  putovanja  br.  0034/2016  od  25.01.2016.  godine  zaključen  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU „YUTA“ Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU

„YUTA“, 011/3228-686 i 011/3228-687 prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, ili na mail garancijaputovanja@yuta.rs. polisa

  1. b 300049816 od 25.01.2016. godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8.

Putnik  svoja  prava  za  naknadu  štete  ostvaruje  na  osnovu  pravosnažne  i  izvršne  sudske  presude,  odnosno,  arbitražnog  suda  ili  drugog

vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.

 

Cene

USKORO

Uslovi i programi

REZERVACIJE:

Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način plaćanja. Započeti način plaćanje ne može se menjati naknadno.


NAČIN PLAĆANJA:

Cene su izražene u evrima a plaćanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu BANCA INTESA AD. BEOGRAD na dan uplate, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34.
Avans  40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.
Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak odloženo, u jednakim mesečnim ratama (sa datumima 10. i 25. u mesecu) do 10.11.2017. god. deponovanjem čekova građana uz uvećanje ostatka aranžmana od 1% mesečno.
Potrošačkim kreditom, po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.

U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena na neplaćeni deo aranžmana. Za uplaćeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena.

 

Prevoz

Cenovnik za PREVOZ

CENE PREVOZA ZA PARALIJU, LEPTOKARIJU I NEI PORI

Cena prevoza za oba pravca

Za polazak iz Beograda (sa usputnim stanicama do Niša) za odrasle 55€, za decu do 12 godina 45€.
Za polazak iz Niša (sa usputnim stanicama do Bujanovca) za odrasle 45€, za decu do 12 godina 35€.
Doplata za transfer iz Novog Sada u oba pravca za odrasle 20€, za decu do 12 godina 15€.

Cena prevoza u jednom pravcu

Za polazak iz Beograda (sa usputnim stanicama do Niša) za odrasle 40€ i 30€ za decu do 12 god.
Za polazak iz Niša (sa usputnim stanicama do Bujanovca) za odrasle 35€ i 25€ za decu do 12 god.

Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, audio i video oprema).
Polazak iz Beograda dan uoči smene u 18:30 h, sa parkinga u bloku 42, ul. Antifašističke borbe br. 2, preko puta OTC-a.
Transfer iz Novog Sada, polazak sa parkinga železničke stanice kod stare lokomotive.
Polazak iz Niša dan uoči smene sa parkinga kod Tempa u 21:30 h.
Polazak iz Leskovca dan uoči smene u 22:15 h, sa parkinga železničke stanice.

Povratak iz Nei Porija poslednjeg dana boravka u 14:00 sati, po lokalnom vremenu, ispred vile ,,Chloros“.
Povratak iz Leptokarije poslednjeg dana boravka u 14:30 sati, po lokalnom vremenu, ispred app htl ,,Dafni Plus“.
Povratak iz Paralije poslednjeg dana boravka u 15:30 sati, po lokalnom vremenu, ispred hotela app „Fedra“, za goste htl app „Fedra“ i vile ,,Ziskos“.

Napomene

 

NAPOMENA ZA SMENE OZNAČENE ZVEZDICOM (*)

* CENE OZNAČENE ZVEZDICOM (*) SU PO OSOBI I SADRŽE SMEŠTAJ I PREVOZ IZ NIŠA.

* DOPLATA ZA PREVOZ IZ BEOGRADA 10 eur.

* UMANJENJE ZA GOSTE KOJI NE KORISTE PREVOZ JE 20 eur.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1-2 DAN: Polazak sa ugovorenog odredišta dan ranije u odnosu na datume iz tabele, prema dogovorenoj satnici. Dolazak u Neos Marmaras u

prepodnevnim satima. Smeštaj u ugovorene smestajne jedinice od 14:00h. Noćenje.

3-10 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. Noćenje. /USLUGA PREMA PROGRAMU/

11-12 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak po dogovorenoj satnici. Dolazak u mesto

polaska u ranim jutarnjim satima.

 

ARANŽMAN OBUHVATA: Najam studija za 10 nodenja/11 dana, troškove organizacije i usluge predstavnika agencije.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Autobuski prevoz, međunarodno zdravstveno osiguranje i individualne troškove.

 

POPUSTI I DOPLATE ZA DECU U STUDIIMA / APARTMANIMA:

-Jedno dete do 6 godina u zajedničkom ležaju – besplatno.

-U 1/3 studiju mogu boraviti najviše tri odrasle osobe i jedno dete do 6 godina. Dete od 6-12 god. kao četvrta osoba plada 8 eura dnevno i ima pomodni ležaj.

-U 1/4 apartmanu mogu boraviti najviše četiri odrasle osobe i jedno dete do 6 godina. Dete od 6-12 god. kao peta osoba plada 8 eura dnevno i

ima pomodni ležaj.

 

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobradaju, štrajkovi i slično).

 

NAPOMENA ZA PUTNE ISPRAVE:

-Organizator putovanja nije ovlašden  i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju ne

ispravnosti i ne dobijanja individualne vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od aranžmana, te podleže troškovima otkaza prema

Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

MOLIMO PROVERITE VAŽNOST VAŠIH PUTNIH ISPRAVA, NAROČITO DEČJE PASOŠE! ZA ULAZ U ZEMLJE EU POTREBNO JE DA PUTNA ISPRAVA VAŽI 90 DANA NAKON POVRATKA SA PUTOVANJA.

 

PREVOZ:

Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, audio i video oprema).

Polazak iz Beograda dan uoči smene u 20:00h, sa parkinga u bloku 42 ul. Antifašističke borbe br.2., preko puta OTC-a.

Transfer iz Novog Sada, polazak sa parkinga Železničke stanice kod stare lokomotive.

Polazak iz Niša dan uoči smene sa parkinga hipermarketa kod Tempa u 23:00h. Polazak iz Leskovca dan uoči smene u 23:45h, sa parkinga kod Železničke stanice. Povratak iz Neos Marmarasa poslednjeg dana boravka u 18:00h sa parkinga.

PUTNICI SU U OBAVEZI DA 2 DANA RANIJE PROVERE TAČNO VREME I MESTO POLASKA I POVRATKA, KAO I DA NA DOGOVORENO MESTO

POLASKA BUDU 15 MIN PRE UGOVORENOG VREMENA.

 

CENA PREVOZA:

-Cena prevoza u oba pravca za polazak iz Beograda (sa usputnim stanicama do Niša) za odrasle 60€, za decu do 12 godina 50€, u jednom

pravcu 40€ za odrasle i 30€ za decu do 12 god. Doplata za transfer iz Novog Sada u oba pravca za odrasle 20€, za decu do 12 godina 15€.

-Doplata za transfer iz Novog Sada u oba pravca za odrasle 20€, za decu do 12 godina 15€.

-Cena prevoza u oba pravca za polazak iz Niša (sa usputnim stanicama do Bujanovca) za odrasle 50€, za decu do 12 godina 40€, u jednom

pravcu 35€ za odrasle i 25€ za decu do 12 god.

-Deca do 2 godine – besplatno, ako ne koriste sedište.

-Za spojene smene doplata za prevoz iznosi 50%.

-Pladanje isključivo u dinarskoj protivvrednosti.

UPLATA 15 DANA PRE POLASKA.

 

NAPOMENA U VEZI PREVOZA:

-Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima

isti datum i mesto putovanja.

-Marš-ruta prevoza i transfera, mesta polazaka, pauza i vrsta vozila je isključivo u nadležnosti organizatora putovanja.

-Marš-ruta ne mora biti najkradim putem – direktno.-U slučaju manjeg broja od 8 putnika, organizuje se transfer do predviđenog mesta polaska. Način prevoza i transfera ne mogu biti predmet naknadnog prigovora i žalbe. Vremena (tj. vremenske razlike u odnosu na vreme polaska iz Leskovca) su okvirna i zavise od predviđenih pauza i usputnih stajanja u toku putovanja.

TOKOM SEZONE, MOGUDA JE PROMENA MESTA I VREMENA POLASKA.

NAPO M E NA U  VEZ I  M E ĐUNARO DNO G ZDRAV STVE NO G O SIGU R ANJA:

-Za putnike koji imanju važedi (crveni) biometrijski pasoš, putno osiguranje nije obavezno, ali se preporučuje. Troškovi pregl eda i lečenja u inostranstvu su izuzetno visoki. Na osnovu iskustva putnika iz zemalja okruženja, postoji mogudnost da granične službe tranzitnih i odredišnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici i nalože da se osiguranje kupi na licu mesta po znatno višim cenama nego u Srbiji.

-Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili

zadrže na granici radi kupovine polise.

 

REZERVACIJE:

Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način pladanja.

Započeti način pladanje ne može se menjati naknadno.

 

 NAČ IN PL AD A NJA:

-Cene su izražene u evrima a pladanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu BANCA INTESA AD. BEOGRAD na dan uplate, u skladu sa

Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34.

-Avans 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.

-Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak odloženo, u jednakim mesečnim ratama (sa datumima 10. i 25. u mesecu) do 10.11.2017. god.

deponovanjem čekova građana uz uvedanje ostatka aranžmana od 1% mesečno.

-Potrošačkim kreditom, po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.

-U slučaju poremedaja  na tržištu roba i usluga organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena na nepladeni deo aranžmana. Za

upladeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena.

 

 NAPO M E NA U  VEZ I  SM E ŠTAJNIH  J E DINIC A:

-Početak korišdenja studija – apartmana od 14:00h na dan dolaska a napuštanje studija – apartmana zadnjeg dana boravka u 09:00j. Higijenu u

studijima – apartmanima gosti sami održavaju. Eventualne neispravnosti i nedostatke u studijima – apartmanima prijaviti odmah predstavniku agencije.

 

NAPOMENA U VEZI PREDSTAVNIKA AGENCIJE:

-Prvog dana boravka predstavnik agencije na info-sastanaku daje sve potrebne informacije, koje gostima mogu koristiti za vreme boravka ili za slučaj eventualne pomodi  i mogudih fakultativnih izleta. Predstavnik agencije je obavezan da dočeka, isprati putnike i obilazi goste prema rasporedu ali to ne podrazmeva celodnevno i svakodnevno prisustvo.

-Molimo goste da u slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kakvog drugog problema, obaveste predstavnika agencije na info -sastanku prvog

dana boravka. Reklamacije i primedbe za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku nede biti uvažene.

-U slučaju bilo koje incidentne situacije (krađe, tuče, saobradajne nezgode…) molimo goste da se direktno obrate nadležnim o rganima zemlje u

kojoj su na odmoru. U ovim i sličnim situacijama predstavnik agencije je ovlašden samo da posreduje između gosta i nadležnog organa.

-Na vaučeru i na oglasnoj tabli u vili i u hotelu upisano je ime i kontakt telefon predstavnika agencije.

 

NAPOMENA O GARANCIJAMA PUTOVANJA:

U  skladu  sa  odredbama Zakona  o  turizmu,  Organizator  ima  garanciju  putovanja  u  visini  300.000  eur  kojom  se  za slučaj  insolventnosti

organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja  putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimično ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja  po  ugovoru  o  garanciji  putovanja  br.  0034/2016  od  25.01.2016.  godine  zaključen  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU „YUTA“ Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU

„YUTA“, 011/3228-686 i 011/3228-687 prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, ili na mail garancijaputovanja@yuta.rs. polisa

  1. b 300049816 od 25.01.2016. godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8.

Putnik  svoja  prava  za  naknadu  štete  ostvaruje  na  osnovu  pravosnažne  i  izvršne  sudske  presude,  odnosno,  arbitražnog  suda  ili  drugog

vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.

Google mapa

 

Back To Top