skip to Main Content

Vila Isidora

Vila Isidora nalazi se na oko 150 m od plaže. Svi studiji se nalaze na prvom spratu i poseduju odvojenu kuhinju, TWC, TV, terasu, klima uredjaj ( doplata na licu mesta ). Čišćenje soba je na 5 dana.

PAKET ARANŽMAN (prevoz iz Beograda + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA
CENOVNIK – [page_title] – LETO 2019
PAKET ARANŽMAN (apartmanski smeštaj i autobuski prevoz)

Struktura

Broj gratis

pomoćnih ležaja

Broj plativih osoba

PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

22.05-01.06.

01.06-11.06.

11.06-21.06.

21.06-01.07.

01.07-11.07.

11.07-21.07.

21.07-31.07.

31.07-10.08.

10.08-20.08.

20.08-30.08.

30.08-09.09.

09.09-19.09

19.09-29.09.

VILA ISIDORA – AGIA MARINA – paket aranžman (prevoz + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA

10% popusta za uplate u celosti za termine bez *

5% popusta za uplate u celosti za termine sa *

1/4 STD

4

100*

120*

125

130

145

165

175

175

165

155

145

130

120*

1/3 STD

3

125*

145*

155

165

180

200

210

210

205

180

175

160

145*

1/2 STD

2

145*

165*

180

190

210

240

265

265

240

210

205

190

165*

u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 20 € po plativoj osobi

– termini označeni * nemaju umanjenje za sopstveni prevoz 

Cene su po osobi (autobuski prevoz + smestaj).

Polazak je dan ranije od datuma naznačenog u tabeli za period boravka.

Povratak iz letovališta je poslednji datum iz tabele za period boravka.

 

Aranžman obuhvata:

–       Najam studia/apartmana na bazi 10 noćenja/11 dana

–       Autobuski prevoz

–       Usluge predstavnika agencije

–       Troškove organizacije

 

Aranžman ne obuhvata: 

–       Zdravstveno osiguranje

–        Trajekt do ostrva Egina (20 e povratna karta po osobi, 10 e povratna karta – deca do 7 god.)

–       Održavanje higijene studija u toku boravka kao i sredstva za higijenu.

–       Korišćenje klima uređaja u studijima.

 

Popusti:

–       Dete do 2 godine u pratnji dve punoplative osobe ne plaća ni smeštaj ni prevoz i nema mesto u autobusu.

–       Dete od 2-7 godina ne mora imati sopstveni ležaj u pratnji dve punoplative osobe, plaća samo prevoz 60 €.

–       Dete od 2-7 godina ako koristi sopstveni ležaj ostvaruje popust i plaća 70% cene aranžmana. (važi za redovne cene bez popusta).

–       Dvoje dece od 2-7 godina u pratnji dve odrasle osobe u 1/3 apartmanu plaćaju tri pune cene i prevoz za dete 60 €.

–       Za sopstveni prevoz cena se umanjuje za 20 € po osobi (ne važi za smene sa zvezdicom *)

–       Za spajanje dve ili više smena u slučaju cene na bazi paket aranžmana, cena dodatnih smena se umanjuje za 20 € (ne važi za smene sa zvezdicom *).

 

Doplate:

–       Doplata za jednokrevetnu sobu je 70% od cene aranžmana.

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  • svi navedeni iznosi koji su u eur, plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate
  • 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja
  • čekovima građana najkasnije do 15.12.2015. datumirani svakog 15-og u mesecu
  • mogućnost plaćanja administrativnom zabranom

Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa, odnosno garantovan je samo iznos uplaćene akontacije, a ostatak je podložan promeni.

Organizator putovanja zadržava pravo da propiše drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama/sindikatima sa kojima agencija zaključi poseban ugovor.

Polazak je dan ranije od datuma naznačenog u tabeli za period boravka.

Povratak iz letovališta je poslednji datum iz tabele za period boravka.

PLAN PUTOVANJA:

  1. dan: Polazak iz Beograda u 12:00 h

  2. dan: Dolazak na odredište u prepodnevnim časovima. Smeštaj u izabrane objekte od 14:00 h

12. dan: Napuštanje smeštaja do 9:00 h, po lokalnom vremenu

13. dan: Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima

Detalji o prevozu priloženi su uz cenovnik.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

• U studio/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

• Putnici ulaze u očišćen i spremljen smeštaj, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima (osim gde je drugačije navedeno), toalet papirom i sredstvima za higijenu. U svim smeštajnim jedinicama promena posteljine se vrši jednom u toku boravka.

• Mere kreveta u Grčkoj se razlikuju od naših standarda. Grčki standard za normalan krevet je širine od 75 – 90 cm, a za francuski krevet (za 2 osobe) širine od 120 – 140 cm.

• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni kreveti. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnog objekta, može biti fotelja, sofa na razvlačenje, krevet na sprat ili klasičan krevet

• Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta

• Dopunski sadržaji smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, sauna, parking, TV, klima uređaj…)

Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.

 

 

VAŽNE NAPOMENE:

• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

• Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Sedišta u autobusu su numerisana i zavise od vremena prijave za aranžman. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenata (posrednika u prodaji aranžmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.

• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

• Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

• Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom

• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

• Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja Organizatora putovanja.

Napomene:

* Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja.

* Troškovi promene već potvdjenih rezevacija (zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i slično) su 500 dinara po rezervaciji.

* Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sediste u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogućnost doplate.

* Na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion, transfer iz Novog Sada itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti.

* U objektima gde je naglašeno postojanje Wi Fi-a, Organizator putovanja ne može garantovati kvalitet i brzinu protoka internet konekcije.

* U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije.

* Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu u opštini ili sudu.

 

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

• SUBOTICA – doplata 25€ po osobi (povratna karta)

• LOZNICA, ŠABAC, NOVI SAD, ZRENJANIN – doplata 15€ po osobi (povratna karta)

• KRAGUJEVAC, KRUŠEVAC, PANČEVO – doplata 10€ po osobi (povratna karta)

• Postoji mogućnost polazaka iz drugih gradova, više informacija na šalteru agencije.

 

Cene
PAKET ARANŽMAN (prevoz iz Beograda + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA
CENOVNIK – [page_title] – LETO 2019
PAKET ARANŽMAN (apartmanski smeštaj i autobuski prevoz)

Struktura

Broj gratis

pomoćnih ležaja

Broj plativih osoba

PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

22.05-01.06.

01.06-11.06.

11.06-21.06.

21.06-01.07.

01.07-11.07.

11.07-21.07.

21.07-31.07.

31.07-10.08.

10.08-20.08.

20.08-30.08.

30.08-09.09.

09.09-19.09

19.09-29.09.

VILA ISIDORA – AGIA MARINA – paket aranžman (prevoz + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA

10% popusta za uplate u celosti za termine bez *

5% popusta za uplate u celosti za termine sa *

1/4 STD

4

100*

120*

125

130

145

165

175

175

165

155

145

130

120*

1/3 STD

3

125*

145*

155

165

180

200

210

210

205

180

175

160

145*

1/2 STD

2

145*

165*

180

190

210

240

265

265

240

210

205

190

165*

u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 20 € po plativoj osobi

– termini označeni * nemaju umanjenje za sopstveni prevoz 

Cene su po osobi (autobuski prevoz + smestaj).

Polazak je dan ranije od datuma naznačenog u tabeli za period boravka.

Povratak iz letovališta je poslednji datum iz tabele za period boravka.

 

Aranžman obuhvata:

–       Najam studia/apartmana na bazi 10 noćenja/11 dana

–       Autobuski prevoz

–       Usluge predstavnika agencije

–       Troškove organizacije

 

Aranžman ne obuhvata: 

–       Zdravstveno osiguranje

–        Trajekt do ostrva Egina (20 e povratna karta po osobi, 10 e povratna karta – deca do 7 god.)

–       Održavanje higijene studija u toku boravka kao i sredstva za higijenu.

–       Korišćenje klima uređaja u studijima.

 

Popusti:

–       Dete do 2 godine u pratnji dve punoplative osobe ne plaća ni smeštaj ni prevoz i nema mesto u autobusu.

–       Dete od 2-7 godina ne mora imati sopstveni ležaj u pratnji dve punoplative osobe, plaća samo prevoz 60 €.

–       Dete od 2-7 godina ako koristi sopstveni ležaj ostvaruje popust i plaća 70% cene aranžmana. (važi za redovne cene bez popusta).

–       Dvoje dece od 2-7 godina u pratnji dve odrasle osobe u 1/3 apartmanu plaćaju tri pune cene i prevoz za dete 60 €.

–       Za sopstveni prevoz cena se umanjuje za 20 € po osobi (ne važi za smene sa zvezdicom *)

–       Za spajanje dve ili više smena u slučaju cene na bazi paket aranžmana, cena dodatnih smena se umanjuje za 20 € (ne važi za smene sa zvezdicom *).

 

Doplate:

–       Doplata za jednokrevetnu sobu je 70% od cene aranžmana.

Uslovi i programi

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  • svi navedeni iznosi koji su u eur, plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate
  • 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja
  • čekovima građana najkasnije do 15.12.2015. datumirani svakog 15-og u mesecu
  • mogućnost plaćanja administrativnom zabranom

Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa, odnosno garantovan je samo iznos uplaćene akontacije, a ostatak je podložan promeni.

Organizator putovanja zadržava pravo da propiše drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama/sindikatima sa kojima agencija zaključi poseban ugovor.

Polazak je dan ranije od datuma naznačenog u tabeli za period boravka.

Povratak iz letovališta je poslednji datum iz tabele za period boravka.

PLAN PUTOVANJA:

  1. dan: Polazak iz Beograda u 12:00 h

  2. dan: Dolazak na odredište u prepodnevnim časovima. Smeštaj u izabrane objekte od 14:00 h

12. dan: Napuštanje smeštaja do 9:00 h, po lokalnom vremenu

13. dan: Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima

Prevoz

Detalji o prevozu priloženi su uz cenovnik.

Napomene

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

• U studio/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

• Putnici ulaze u očišćen i spremljen smeštaj, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima (osim gde je drugačije navedeno), toalet papirom i sredstvima za higijenu. U svim smeštajnim jedinicama promena posteljine se vrši jednom u toku boravka.

• Mere kreveta u Grčkoj se razlikuju od naših standarda. Grčki standard za normalan krevet je širine od 75 – 90 cm, a za francuski krevet (za 2 osobe) širine od 120 – 140 cm.

• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni kreveti. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnog objekta, može biti fotelja, sofa na razvlačenje, krevet na sprat ili klasičan krevet

• Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta

• Dopunski sadržaji smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, sauna, parking, TV, klima uređaj…)

Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.

 

 

VAŽNE NAPOMENE:

• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

• Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Sedišta u autobusu su numerisana i zavise od vremena prijave za aranžman. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenata (posrednika u prodaji aranžmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.

• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

• Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

• Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom

• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

• Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja Organizatora putovanja.

Napomene:

* Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja.

* Troškovi promene već potvdjenih rezevacija (zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i slično) su 500 dinara po rezervaciji.

* Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sediste u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogućnost doplate.

* Na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion, transfer iz Novog Sada itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti.

* U objektima gde je naglašeno postojanje Wi Fi-a, Organizator putovanja ne može garantovati kvalitet i brzinu protoka internet konekcije.

* U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije.

* Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu u opštini ili sudu.

 

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

• SUBOTICA – doplata 25€ po osobi (povratna karta)

• LOZNICA, ŠABAC, NOVI SAD, ZRENJANIN – doplata 15€ po osobi (povratna karta)

• KRAGUJEVAC, KRUŠEVAC, PANČEVO – doplata 10€ po osobi (povratna karta)

• Postoji mogućnost polazaka iz drugih gradova, više informacija na šalteru agencije.

Google mapa

 

Back To Top